När sorgen kommer oväntat

 

Sorg är något vi ogärna talar om, men det kan vara bra att våga tala om det från ett familjeperspektiv. Det går aldrig att förbereda sig för hur vi som människor ska hantera en sorg. Men det finns sätt som på olika vis kan vara till stöd och hjälp när ett dödsfall i familjen blir verklighet.

När det kommer till barn finns det flera saker som vi som föräldrar bör känna till. Sorgearbetet är individuellt, men det skiljer sig också mellan barn och vuxna. Låt oss därför se lite närmare på ämnet sorg i familjen.

Uteslut inte barnen

När en familjemedlem dör blir helt plötsligt vardagen och tillvaron kaos. I det fall en person har varit sjuk en längre tid kan det praktiska på förhand planeras, men saknaden och tomheten är alltid lika förvirrande och sorglig. Det är viktigt att redan från början dela sorgen med hela familjen. En delad sorg blir ofta en slags grund som samtliga familjemedlemmar kan bearbeta sin sorg . Det är dock normalt att föräldrar blir osäkra när det kommer till att garantera barnets förmåga att få ut sin sorg. Även de små barnen behöver förstå vad som försiggår inom familjen. Barn som utesluts från det som har hänt (ofta som ett sätt för föräldern att ”skydda” barnet) kan skapa egna fantasier. Det kan handla om att barnet tror sig vara skyldig till det som skett och just därför är det viktigt att vara ärlig som förälder. Ibland kan det även vara lättare för de mindre barnen att förstå om du förklarar det sakligt. Det är jobbigt, men det blir bättre för hela familjens sorg.

Stöd och tröst

Det är ofta svårt att som närstående klarar av sin egen sorg samt stötta övriga familjemedlemmar. Att hamna i ett slags chockartat tillstånd efter ett plötsligt dödsfall är vanligt och vanliga vardagsmåsten blir extra tunga. En professionell hjälp när det kommer till begravning och avsked är viktigt. En uppskattad och professionell begravningsbyrå i Jönköping erbjuder ett tryggt stöd när du behöver det som allra mest. Här fokuserar man på lugn och ro för att få allting som du önskar. Istället för att planeringen stressas fram mitt i sorgens första dagar.

Behöver du extra stöd till barnen under den första perioden finns det bra hjälp att få. Du kanske har någon i din nära omgivning som barnen har förtroende för? Våga be om hjälp från nära och kära, men även skola och barnomsorg. Se till att andra vuxna som även du känner trygghet med talar med barnet. Att försöka finnas där för barnet när du själv mår som sämst kan bli svårt. Även för barnet som inte riktigt vet hur det ska agera när du har egna svårigheter.

Barn kan precis som vuxna känna skilda känslor inför sorg. Det kan därför visa sig på olika sätt så som ren sorg där barnet är ledset. Men också en stark oro för att exempelvis vara ensam och drömma mardrömmar. Sorg kan även omvandlas till en ilska hos barn, vilken är viktig att sortera. Ilskan är en slags blandning av ledsamhet, skuld, skam och orättvisa.