Missbruk i familjen

 

Tyvärr finns det många barn som behöver växa upp i en familj där en eller båda föräldrarna lider av ett missbruk. Det kan till exempel handla om ett missbruk av alkohol, men även andra droger och substanser. Detta är naturligtvis något som kan påverka barnen väldigt negativt, men trots det kommer majoriteten ändå att klara sig riktigt bra. När en vuxen använder sig av droger av något slag finns det dock risk att barnets fysiska, men även mentala hälsa blir kraftigt påverkad.

En mycket vanlig känsla hos barn är att de känner sig fruktansvärt ensamma om att leva med föräldrar som missbrukar. Därför är det viktigt att man låter barnet veta att det inte är barnets fel, att det finns människor att prata med och att det är okej att prata om det. Barnet behöver veta att det inte har ansvar för att bota eller göra föräldern frisk igen, men också att det kommer bli bra och att det finns hjälp att få. Om det är en förälder som lider av ett missbruk och den andre inte, kan även denne behöva hjälp. Den friska föräldern och barnet blir då medberoende, vilket kan sätta igång både depression och stress.

Få hjälp som anhörig

Både barn och vuxna som tvingas leva tillsammans med en missbrukare kan behöva hjälp och stöd. Ett litet barn löper dock större risk för att själv hamna i problem som vuxen och behöver således professionella insatser så fort som möjligt. Du som förälder kan vända dig till din kommun för att höra dig för om vilken typ av stödgrupper det finns dit ditt barn kan vända sig och få tala med andra i samma situation.

Fördelen med dessa stödgrupper är att ditt barn inte längre behöver känna sig ensam och att de även får vetskap om att det är okej att öppna upp sig och prata om det som känns svårt. Vill barnet inte gå till en stödgrupp är det viktigt att informera om BRIS. BRIS är en förkortning för ”Barnens rätt i samhället” och har en stödtelefon dit alla under 18 år kan ringa och få råd, stöd och hjälp. Att ringa till BRIS är kostnadsfritt och man kan välja att vara anonym om man vill.

Få hjälp hos vårdcentralen

Vårdcentralen kan hjälpa både barn och vuxna som behöver hjälp och stöd i samband med att en anhörig lider av ett missbruk. Hos vårdcentralen kan man få tala ut med någon som man känner sig trygg med och man kan även få remisser till bland annat psykologer eller terapeuter som kan hjälpa en att lätta på hjärtat. Som vuxen har man att ansvar att se till så att barnets bästa alltid kommer i första hand. Det kan kännas svårt och jobbigt att söka hjälp, men det är den rätta vägen att gå!