Familjeliv och karriär

 

Model Release: A+B+C+D

Sverige har ett av världens mest generösa system när det kommer till föräldraledighet. Vårt land är också unikt när det gäller det fokus som läggs på jämställdhet mellan mamman och pappan. Försäkringskassan gör stora kampanjer som de kallar ”det som är bra delar man lika på” för att lyfta fram ämnet och få fler föräldrar att dela just lika. Men frågan är huruvida det är så enkelt som det låter. Diskussionsforumen går varma på sociala medier, arbetsgivare sparkar bakut trots lagstadgade rättigheter och egenföretagaren funderar på huruvida hen kommer att klara sig ekonomiskt. Låt oss reda ut ett par delar av denna debatt.

Att balansera föräldraledigheten

En pappa har fått skadestånd efter att hans arbetsgivare i Värmdö sagt upp honom inför stundande föräldraledighet. Arbetsgivaren skyllde på arbetsbrist men det visade sig finnas en annan anledning bakom uppsägningen. Beskedet från arbetsgivaren kom bara dagar efter det att pappans ansökan om föräldraledighet kommit in. Först efter att han tagit kontakt med advokat blev pappan erbjuden återanställning. Detta trots att alla män har rätt till pappaledighet i Sverige, både vid förlossning och efter födseln. I Sverige är det lagstadgat att fadern har rätt att ta ut hälften av dagarna vilket är totalt 240 dagar. Föräldrar kan avstå dagar till varandra men sett till nuvarande regler för barn födda efter 2016 är 90 dagar på sjukpenningnivå reserverade per förälder.

En ökad konsumtion hos småbarnsföräldrar

Det går trender i allt från mat till barnprylar. Babymarknaden i Sverige ser en allt mer ökad konsumtion och medvetenhet kring de saker som inhandlas till våra små. Konsumenten har blivit kräsnare och när nu föräldraledigheten och ansvaret hos både mamman och pappan delas lika hör man även allt fler synpunkter och ser större ha-begär. Du finner Smarta prylar till de små på Bugaboo, ett märke vars försäljning ökat markant under senare år. Bugaboo är ett designföretag baserat i Nederländerna som erbjuder snygga barnvagnar med fokus på rörlighet i all slags terräng, sand, snö och asfalt. Ett koncept som tilltalar båda föräldrar, en barnvagn med stor rörlighet och tilltalande exteriör.