Barns tandhygien

 

Från att barnet får sin första tand är det viktigt att börja tänka på att sköta deras tandhygien. Detta dels för att barnet ska ha friska mjölktänder och slippa hål i tänderna och andra problem tills mjölktänderna byts ut, och dels för att lägga grunden till bra vanor kring tandhygien som barnet kommer att ha med sig hela livet.toothbrush-41753_640

Mjölktänder är dessutom extra känsliga mot syraangrepp och karies, eftersom de har tunnare emalj än de permanenta tänderna. Om man inte gör något för att stoppa en kariesinfektion hos ett barn kan den, förutom att orsaka hål, sprida sig till käkbenet och orsaka barnet stort obehag i form av värk och feber. I värsta fall kan också anlagen till de permanenta tänderna skadas (även om detta är sällsynt). För att undvika detta är självklart en av de viktigaste sakerna man kan göra att borsta barnets tänder morgon och kväll. Detta ska man göra från att barnet har fått sin allra första tand. I början handlar det framförallt om att barnet ska vänja sig vid känslan av en tandborste i munnen. Tandborstningen blir viktig av hygieniska skäl först när barnet har fått sin första kindtand. Då kan man mer systematiskt börja gå igenom varje tand vid borstningen, och först borsta utsidan, sedan insidan och till sist tuggytorna. När barnet är litet kan man borsta tänderna medan barnet ligger på skötbordet. Lite större barn kan stå eller sitta upp, och luta huvudet lite bakåt mot förälderns axel. Barnet kan ganska tidigt få börja pröva att borsta tänderna själv för att vänja sig, men en vuxen bör hjälpa till ända upp i tio- eller tolvårsåldern. Man kan till exempel låta barnet borsta tänderna själv på morgonen, men hjälpa till på kvällen, då det är viktigast att munnen blir helt ren.

Något annat som är viktigt är att i så stor mån som möjligt försöka begränsa antalet syreattacker på barnets tänder, genom att till exempel inte låta barnet småäta mellan måltider.

Om ditt barn ändå skulle få hål i tänderna, eller av någon annan anledning behöva besöka en tandläkare, kan du enkelt hitta tandläkare i Göteborg på Varden.se.

 

Taggar: