Föräldraledighet

 

När du blir förälder är det många aspekter av livet som förändras. Du får sannolikt ett nytt sätt att se på livet, där du själv inte längre är i centrum – huvudrollen spelas istället av det där lilla knytet som du håller i din famn, och förhoppningsvis är föräldralyckan total. Att bli förälder innebär också att ditt liv förändras på ett praktiskt plan. Under de första månaderna av din bebis liv är det naturligt att vilja vara hemma så mycket som möjligt: dels för att ditt barn behöver närvarande föräldrar redan tidigt i livet, och dels för att du säkert inte vill missa en sekund av ditt barns utveckling.

 

För att kunna överleva behöver du och din partner behålla era inkomster. Därför kan det vara bra att veta vad som inkluderas i föräldraledigheten. Det är den somFöräldraledighet 222 ger er en lagstadgad rätt att ta ett avbrott från jobbet för att vara hemma med barnet, och på så sätt underlätta föräldraskapet Föräldrar får vara lediga i upp till ett och ett halvt år från och med att barnet föds. Föräldraledigheten i sig genererar dock ingen inkomst och är endast en garanti för den anställde att den ska få sitt jobb tillbaka när föräldraledigheten är över.

 

Om du inte har mycket pengar sparade behöver du även en föräldrapenning för att kunna överleva. Det är pengar som du har rätt till när du har skaffat barn som fungerar som en ersättning för förlorad arbetsinkomst. Totalt får ni som föräldrar 480 dagar av föräldrapenning, där minst 60 dagar måste tas ut av en förälder. I övrigt är det fritt att disponera dagarna som man vill. De får även sparas och tas ut vid ett senare tillfälle – ända fram till att barnet fyller åtta år.

 

Många i dagens generation föräldrar är mitt uppe i karriären och vill inte att jobbet ska bli lidande. Traditionellt har synen på föräldraledighet inte varit odelat positiv eftersom den har som effekt att den anställde missar arbetstid. Numera har arbetsgivare dock förändrat sitt synsätt, och en föräldraledighet ses till och med i många fall som en viktig kompetens – och ett meriterande tillskott till CV:t. Eftersom föräldraledighet kräver en annan sorts ansvar än det som det dagliga arbetet ger kan det leda till att nya kunskaper förvärvas som sedan kan komma väl till pass i en arbetssituation.

 

Taggar: